Indsamling til pillefyr

INDSAMLING AF PENGE TIL LINDUM LANDSBYKULTURHUS

Vi har nu købt et Pellux 100 kedel fra Vølund Varmeteknik, som skal opvarme Lindum Landsby-kulturhus med træpiller, således at vi kan opnå en væsentlig besparelse på vores varmeudgifter.

Vi forventer en investering på ca. 100.000 kr.  Andelskassen har givet tilsagn om en kassekredit på dette beløb. I bestyrelsen håber vi på, at vi gennem indsamling i byen, søgning af LAG midler, samt tilskud fra fonde, at kunne undgå en kassekredit på 100.000 kr..

Derfor er vi nu ude at spørge folk personligt, om I har lyst til at støtte vores fælles aktive hus i byen.

A:    Vi modtager rigtig gerne penge kontant eller på konto 5984-4005724  –  Andelskassen.

Alle størrelser beløb er meget velkommen, vi er meget taknemlige for Jeres hjælp.

B:     En anden mulighed er at låne penge ud til Lindum Landsbykulturhus på følgende betingelser:

Beløb (lån) som indbetales inden den 1. maj 2013, udbetales den 1. maj 2018 med en forretning på 4% pr. år.

Fx et indskud på 5.000 kr. vil blive udbetalt med 6.000 kr. den 1. maj 2018.

Evt. spørgsmål rettes til Klaus Enevoldsen på 61 54 09 80 eller Klaus.enevoldsen@hotmail.com

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Lindum Landsbykulturhus

Penge fra LAG Viborg

Lindum den 22. februar

Vi har nu fået tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen om at der gives et tilskud på 65.000 kr. fra LAG VIborg.

Ansøgningen om tilskud til et projekt om etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne med titlen:

“Bio energi I Lindum Landsbykulturhus”

Klaus Enevoldsen

Modtaget penge  den 20/02/2014

Vi kan med glæde meddele at vi har fået 58.000kr fra LAG Viborg og der for vil vi gerne takke de frivilige, der har lagt en masse timer i dette projekt. Vi må også sige, at det har pyntet meget både på huset, men også på økonomien når vi snakker opvarmning af huset..

Med venlig hilsen

Bestyrelsen