LAG Ansøgning

Bio energi i Lindum Landsbykulturhus

Formålet med projektet:

Bestyrelsen for Lindum Landsbykulturhus og borgerne i Lindum, vil reducerer varmeudgiften for Lindum Landsbykulturhus, da varmeudgiften i 2011 udgjorde ca. 50% af de samlede udgifter.

Målgruppe:

Lindum Landsbykulturhus er rammen om fælles aktiviteter for byens 380 borger.

Projektets hovedaktiviteter:

På generalforsamlingen i februar 2012 blev der besluttet, at bestyrelsen skulle undersøge alternativer til en bedre indtjening / reduktion af vores udgifter i Lindum Landsbykulturhus.

A: Borgermøde den 8. maj 2012   “Lindum by under udvikling – plan 2020”  med indlæg af Tonni Bjerum.

B: Energimøde den 26. september med 2 energikonsulenter.

C: Ekstra ordinær generalforsamling den 17. oktober 2012. Bestyrlesen får godkendelse for en investering på op til 100.000 kr. i et pillefyr og forbedring af nuværende instalation i huset. El radiator på toilet udskiftes med centralvarme, samt ældre oliefyr tages ud af drift og erstattes af nyt pillefyr.

Forventet effekt af projektet:

En årlig besparelse på ca. 20.000 kr., svarende til 50% af nuværende energiforbrug.

OPLYSNINGER OM ANSØGER:

Lindum Landsby-Kulturhus
Adresse: Skibdalvej 11
8830 Tjele
Formål: At drive huset som et samlingssted for egnens borgere og afholde aktiviteter (møder, dans, foredrag, gymnastik, taekwondo, teater og fester) der bidrager til det lokale miljø. Vi udlejer huset til medlem-mer og kan mod ekstra betaling udleje til ikke-medlemmer.

FORMÅLET MED PROJEKTET:

Bestyrelsen for Lindum Landsbykulturhus og borgerne i Lindum, vil reducerer varmeudgiften for Lindum Landsbykulturhus og samtidig med, vil vi gerne væk fra brugen af fosile brændstoffer.

Efter en spændende inspirations aften med Tonni Bjerrum den 8. maj 2012, var der skabt motivation til at gøre noget for Lindum Landsbykulturhus.

Vi undersøgte muligheder for solceller på taget, samt luft til luft varmepumper, men desværre kunne vi ikke se så hurtig tilbage betaling på dette projekt, som vi kunne i et ”bio energi projekt”.

Tonni Bjerum har beskæftiget sig med Learning Heart projektet, et såkaldt Grundvig projekt. Dette var udgangspunkt for vores inspirationsaften den 8. maj. Vi blev bevidste om, hvor vigtigt det er at have et fællesskab i Lindum, hvis vi skal være en aktraktiv landsby for borger, som synes ”det er in at bo på landet”.

Et pillefyr vil kræve manuel pasning ca. 1 gang pr. uge. Vi har flere borger i byen, som har givet tilsagn om, at ville passe pillefyret og dette er med til at udbygge et fællesskab om driften af Lindum Landsbykulturhus.

BAGGRUND FOR PROJEKTET:

Der har ved tidligere renoveringsopgaver i Lindum Landsbykulturhus været en stor opbakning af frivillige, som har udført større håndværksmæssige opgaver.

Mændene i Lindum mødes hver 4. fredag i Landsbykulturhuset, hvor der er fælles madlavning. Dette giver et godt grundlag for at få vendt “livet”i Lindum”, samt det er en god motivationsfaktor til et fællesskab om frivilligt arbejde i projekt ”Bio energi i Lindum Landsbykulturhus”.

På nuværende tidspunkt har vi tilsagn fra følgende personer om frivillig arbejdsindsats:

Gert H. Nielsen, Helge Frank, Frits Hedemand, Troels Rasmussen, John Sand, Jens Jørgen Grøndal, Karsten Kristensen, Morten Johansen, Leif Vestergård, Lasse Tegnander, Stefan Ørnemark og Klaus Enevoldsen.

Disse 12 personer har forskellige faglige kompetancer, således at vi selv kan påtage os ansvaret for nedtagning af det gamle fyr, samt renovering af fyrrum, rørføring og ophæng af radiator m.m.

Vi har på nuværende tidspunkt 8.000 kr. på vores bankkonto, samt vi har en kassekredit på 100.000 kr., samt skriftelig tilsagn på privat støtte på 2.000 kr.

Dette giver en samlet livkviditet på 110.000 kr på nuværende tidspunkt, samt at vi får 20.000 kr. ind i kontigent penge (betalings service) den 1. marts 2013.

BESKRIVELSE AF PROJEKT:

Indkøb af 1 stk Vølund Pellux 100 træpillefyr, samt montering af dette.

Nedtagning af ældre oliefyr og renovering af fyrrum. Maling, nye loftsbrædder og indretning af depotrum til træpiller.

Nuværende rørføring går hen over loftsrum, disse rør flyttes til opvarmet lokale.

Elvarme på toilet tages ned og erstattes med radiator.

I køkken opsættes 2 stk. konvektor.

FORMIDLING AF PROJEKT

Der vil i december 2012 blive taget personligt kontakt med alle borger i Lindum, hvor vi vil opfordre borgerne til at give et tilskud / borgerlån til projekt ”Bio energi i Lindum Landsbykulturhus”.

FORVENTET EFFEKT:

En årlig besparelse på ca. 20.000 kr., svarende til 50% af nuværende energiforbrug. Projektet er med til at skabe sammenhold i byen, da det kræver en stor arbejdsindsats af frivillige hænder (ca.300 timer), men det giver også byen en stolthed over at kunne opvarme Lindum Landsbykulturhus med bio energi.