Om Byen

Byen

Der er ca. 140 husstande i Lindum og ca. 300 indbyggere i Lindum Sogn. Befolkningstallet i sognet har været svagt stigende de sidste 10 år. Der er hovedsaglig ejerboliger i byen, men også 3 nyopførte lejeboliger (boligselskab). Derudover findes der en række private udlejningshuse, hvor der er forholdsvis stor udskiftning. Der er generelt få tomme huse i byen.

Beliggenhed og busforbindelser

Lindum ligger i nærhed af skov og sø (Tjele Langsø), hvilket er et stort plus for byen. Der er gode busforbindelser til Hobro / Viborg da rute 64 går gennem Lindum med timedrift på hverdage indtil først på aftenen. I weekenden er busdriften en del reduceret.

Skole, dagpleje og børnehave

Skolen i Lindum blev lukket i 2000 og børnene går nu i skole i Klejtrup ( 0.-6. kl.), Møldrup ( 7.-10. kl.) eller i friskolen i Vammen.

Besøg Friskolens hjemmeside : www.langsoe-friskole.dk

Der er ingen off. dagplejere i Lindum men en privat som ligger inde i Lindum Skov. Der findes en skovbørnehave ( Høndruphus ) lidt nord for lindum.

Besøg Høndruphus hjemmeside : www.hoendruphus.dk

Der er også Langsø Børnehave i Vammen. Børnehaven er en lille privat børnehave, som pt. har plads til 35 børn. Børnehaven hører under Langsø Friskole.

Besøg Langsø Børnehave hjemmeside : www.langsoe-boernehus.dk

 

 

Sammenhold i Lindum

Mødestederne i byen er Landsbykulturhuset, kirken, stadion/klubhus og petanqebanerne. Der er idrætsforening og pensionistforening i byen. Der er lavet en legeplads i byen med godkendte legeredskaber(på stadion). Det nuværende fællesskab og sammenhold i byen er godt og er i høj grad med til at skabe et godt miljø i byen.

Besøg Lindum Kirkes hjemmeside: lindumkirke.dk